Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TČM) je jedinečný léčebný systém starý téměř 5000 let (první písemné zmínky o čínské medicíně se dochovaly v knize Huang Di Nei Jing; vnitřní kánon Žlutého císaře, císaře, který podle legendy vládl v letech 2698 až 2599 přnl.). Kořeny TČM jsou ve starodávné čínské filozofii, jejíž pilíři jsou tzv. "Teorie o Jinu a Jangu" a "Učení o pěti prvcích".

TČM bere člověka jako nedílnou součást přírody a proto veškeré její zákony projevující se mimo člověka platí stejně i v jeho nitru. Vycházejíc z tohoto pohledu na zdraví člověka pak ovlivňuje nemoc, neboli patologickou nerovnováhu Jinu a Jangu a nesoulad činnosti mezi orgány.

Oblasti tradiční čínské medicíny

Akupunktura, akupresura

Ovlivňování toku Qi v drahách pomocí vpichování tenkých jehliček do akupunkturních bodů.

Bylinná léčba

Obvykle individuálně stanovená bylinná směs v různé formě, nejčastěji v odvaru, prášku či různých typů tablet..

Úprava stravy - čínská dietetika

Dodržování dietetických zásad optimalizuje léčbu. Zásady jsou obecné - podle ročních období, podle denní doby apod. a individuální - podle konstituce a obrazu nemoci.

Cvičení Čchi-kung (Qigong)

Mnoho stylů a sestav pro pěstování zdraví a ovlivňování činnosti orgánů a tak i navozování dynamické rovnováhy Jinu a Jangu v těle. Je vhodné, aby se cvičení věnovat i terapeut pro zvýšení citlivosti při diagnostice a zlepšení umění práce s Čchi při terapii.

Baňkování

Aplikace skleněných či jiných baněk ovlivňuje pomocí podtlaku funkci této oblasti i činnost celého systému. Účinek podle způsobu provedení.

Čínská tlaková masáž TUINA

Různé typy hmatů zaměřené na doplňování nedostatku i rozptylování nadbytku. Při využití této metody jako hlavního nástroje pro léčbu je třeba pracovat s Čchi.

Moxování

Prohřívání akupunkturních bodů, drah a celých oblastí těla ovlivňuje tok Čchi v drahách a doplňuje Jang.

Ve své praxi se zaměřuji především na poruchy pohybového aparátu a ženskou neplodnost, k čemuž nejvíce používám čínskou tlakovou masáž TUINA, akupunkturu a čínské zdravotní cvičení Čhi-kung, které již sedmnáctým rokem navíc předcvičuji mimo svou ordinaci v rámci jedné ze sekcí oddílu karate TJ Slavia Kroměříž.

Ošetření TČM nehradí zdravotní pojišťovny, je možné pouze za přímou úhradu.