Aurikuloterapie

Co to je aurikuloterapie nejlépe vystihuje definice pocházející od Kropeje: "Aurikuloterapie je způsob udržení zdraví, při kterém na tlak citlivé a elektricky měřitelné body na ušním boltci používáme k diagnostice a pomocí mechanického, elektrického či jiného odpovídajícího dráždění můžeme léčit různé funkční a jiné změny způsobené nemocí."
(Esler, M.: Akupunktura ucha. Praha, GRADA, 1994. ISBN 80-7169-133-X)

Princip aurikuloterapie je založen na skutečnosti, že bod či zóna na boltci koresponduje s určitým orgánem či systémem. Podstatou účinku je reflexní mechanismus. V aurikuloterapii je patologický bod detekován bolestivou odezvou na tlak, nebo pomocí elektrického detektoru. Terapie může být provedena masáží bodu, aplikací jehly, elektrostimulací, nebo laserovou stimulací.

Ve své praxi používám mechanická "šmátradla", kovové diagnostické tyčinky, plastikové trojúhelníky a bateriový STIMUL 5.

Fotogalerie