Tradiční čínská medicína

• vyšetření podle principů TČM, včetně diagnostiky podle pulzu a jazyka
• vyšetření podle principů čínské ušní terapie
• léčbu podle principů TČM (akupunktura, moxa, ušní terapie, fytoterapie)
• potravinové doplňky čínské fytoterapie (wany, tangy, pokroutky)
• čínské dechové cvičení – Qi gong

Fotogalerie