Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

PNF je nejen fyzioterapeutická metoda, je to především koncept přístupu k hodnocení a terapii pacienta, plně respektující zásady ICF.
Využívá pro facilitaci motorických funkcí aferentních impulsů z proprioceptorů a eferentních impulsů z mozkových center, které se jako základní principy uplatní ve specifických technikách a pohybových vzorech, které PNF k terapii využívá.

Na základě této metody je fyzioterapeut schopen:

Provádět specializované diagnostické postupy při vyšetření pohybu a funkce prostřednictvím principů PNF
Nalézt pohybový, posturální, lokomoční problém pacienta a jeho příčiny z pohledu PNF
Na základě vyšetření stanovit fyzioterapeutický postup dle PNF
Aplikovat PNF techniky při fyzioterapeutické léčbě
Aplikovat PNF postupy při fyzioterapii u širokého spektra pacientů (dospělí i děti, neurologické, ortopedické, traumatologické, neurochirurgické, interní diagnózy)
Vyhodnotit účinnost zvoleného terapeutického PNF postupu
Edukovat pacienty ve fyzioterapeutických postupech dle PNF

Fotogalerie